P Ř E H L E D   I Z O L A Č N Í C H   M A T E R I Á L Ů

 

 

Pěnový polystyren EPS 70F/100 F (bílý, šedý)

Tepelně izolační rozměrově stabilizované desky jsou vyráběny vypěňováním tzv. expanzí. Rozměr 1000x500mm, tl. od 10 do 500 mm, třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501-1) - těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.

hlavní výhody:

 • výborné tepelně izolační vlastnosti
 • tvarová stabilita
 • samozhášivá úprava
 • mrazuvzdornost
 • odolnost proti stárnutí
 • ekologická nezávadnost
 • zdravotní nezávadnost
 • chemická odolnost
 • jednoduchá opracovatelnost

 

perimetr/soklové desky

Tepelně izolační desky jsou vyráběny vypěňováním do forem s vysoce uzavřenou buněčnou strukturou.

Perimetr: rozměr 1250x600 mm, tl. od 30 do 200 mm, třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 135001-1) - těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.

Soklové desky: rozměr 1000 x 500 mm, tl. od 20 do 200 mm, třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501-1) - těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.

Hlavní výhody:

 • výborné tepelně izolační schopnosti
 • tvarová stabilita
 • velmi nízká nasákavost
 • nulová kapilarita
 • odolnost proti stárnutí
 • ekologická nezávadnost
 • chemická odolnost
 • mrazuzdornost
 • vysoká pevnost v tlaku
 • jednoduchá opracovatelnost 

 

extrudovaný polystyren

Tepelně izolační desky jsou vyráběny extrudací ve formě nekonečného pásu s vysoce uzavřenou buněčnou strukturou. Rozměr 1250 x 600 mm, tl. od 20 do 140 mm, třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501-1) – těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.

hlavní výhody:

 •  výborné tepelně izolační schopnost
 •  vysoká odolnost v tlaku
 •  tvarová stabilita
 •  minimální nasákavost
 •  nulová kapilarita
 •  odolnost proti stárnutí
 •  ekologická nezávadnost
 •  chemická odolnost
 •  mrazuvdornost 

 

 

PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS-F-CLIMA Rda

Tepelně izolační rozměrově stabilizované desky jsou vyráběny vypěňováním tzv. expanzí, s vylehčovacími aditivy, kónickou perforací. Rozměr 500 x 1000 mm, tl. od 60 do 160 mm, třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501-1) – těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.

hlavni vyhody:

 • vysoká paropropustnost
 • vyšší tepelná izolace
 • zachování všech předností tradičního EPS 70 F
 • výborné tepelně izolační schopnosti
 • tvarová stabilita
 • odolnost proti stárnutí
 • ekologická nezávadnost
 • chemická odolnost
 • mrazuvzdornost

 

 

lamely s kolmou orientací vláken

Speciální lamely z minerální plsti s kolmou orientací vláken pro kontaktní zateplovací systémy.

 

hlavní výhody:

 • velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
 • vysoká požární odolnost
 • vysoká paropropustnost
 • vysoká zvuková pohltivost
 • lze bez problémů brousit (vhodné k použití izolace zakulacené stěny, či na složité detaily)
 • vysoká pevnost v tahu
 • lepší soudržnost s podkladem (celoplošné lepení)
 • lehčí materiál než desky s podélnými vlákny

výhody větších lamel

 • rychlejší aplikace – cca 0 50 % oproti běžným lamelám – šetří čas a snižuje náklady spojené s pracovní silou
 • o 65 % větší pokrytí plochy (1000 x 333) než u běžné lamely (1000 x 200)
 • lépe vyrovnává nerovnosti podkladu

 

podélná orientace vláken

Speciální desky z minerální plsti s podélnou orientací vláken pro kontaktní zateplovaní systémy.

 

hlavní výhody:

 • snadná a rychlá montáž
 • nanášení lepicího tmelu po obvodu a na terče
 • výborné tepelně izolační vlastnosti
 • velmi propustné pro vodní páry 

 

kooltherm K5

Vysoce účinná tepelně izolační fenolická deska. Tepelná vodivost 0,021 W/m.K Rozměr 1200 x 400 mm, jednovrstvý tl. 20–140 mm, dvouvrstvý 160–180 mm. Třída reakce na oheň C (dle ČSN EN 13501-1). Izolant se skládá z tuhého fenolového izolačního jádra bez CFC/HCFC a tkaných povrchových fólií na obou stranách. Používá se do skladby zateplovacího systému weber therm plus ultra.

hlavní výhody:

 • tepelná vodivost λ = 0,021 W/mK
 • výborné tepelně izolační schopnosti
 • vysoká odolnost v tlaku
 • tvarová stabilita
 • odolnost proti stárnutí
 • ekologická nezávadnost
 • odolnost proti alkáliím
 • minimální množství kouře při hoření

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode