Z Á K L A D O V É   D E S K Y   R O D I N N Ý C H   D O M Ů

 

Základová deska

Základová deska je jednou z nejdůležitějších částí Vašeho rodinného domu.

Jejím hlavním úkolem je vytvořit stabilní podklad pro stavbu na různých typech zemin a bezpečně přenést celé její zatížení na základovou spáru.

Celkové zhotovení základů musí být natolik spolehlivé, aby zaručilo dlouhodobou životnost celé stavby na mnoho desítek let.

Kvalita

Dodržením kvality dodaných prací a materiálů pro základy Vašeho rodinného domu je proto velmi důležité a je hlavní součástí filosofie naší stavební firmy. 

Zhotovujeme základové desky jak pro zděné, tak i montované domy a to s rozměrovou přesností, které vyžadují hlavně dodavatelé montovaných domů.

Naše strojní vybavení

Jsme vybaveni veškerou stavební technikou, které je při stavbě základové desky zapotřebí.

Díky této nezávislosti na dalších subdodavatelích jsme schopni tyto stavební práce provést plynule v krátké dodací lhůtě a za příznivé ceny.

Postup a rozsah dodávky

-       osobní schůzka na pozemku

-       cenová nabídka ve formě položkového rozpočtu  -  zdarma

-       podpis smlouvy o dílo

-       sejmutí ornice

-       vytyčení stavby

-       výkop základů, přesun zeminy na pozemku, nebo mimo pozemek

-       provedení spodní části hromosvodu

-       betonáž základů

-       nadezdění základů betonovými tvárnicemi, včetně jejich zabetonování

-       zásyp základů zhutnitelnou zeminou ( pokud je potřeba )

-       položení vodorovné kanalizace, vstupy na vodu, elektro kabely a další přívody

-       štěrkové podloží

-       betonáž podkladní desky včetně montáže kari sítí

-       úklid stavby

-       předání základové desky objednateli

 

Cena základové desky pro rodinný dům, včetně ležaté kanalizace a zemnícího pásku:

 

Zastavěná plocha    100 m2 : cena již od 2 700,-Kč

                               150 m2 : cena již od 2 400,-Kč

                             

( ceny jsou bez DPH )

 

Další možné rozšíření dodávky

-       hydroizolace základové desky

-       přípojka kanalizace

-       přípojka vody

-       přípojka elektro

-       přípojka dešťové kanalizace, jímka na vodu, vsakovací jímka

-       přípojka plynu

-       kompletní dodávka rodinného domu

-       úprava terénu

 

 

V případě Vašeho zájmu Vám připravíme cenovou nabídku. 
 
Předem je však nutná schůzka přímo na stavbě.

Fotogalerie: ZÁKLADOVÉ DESKY RODINNÝCH DOMŮ

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode