A N H Y D R I T O V É   S A M O N I V E L A Č N Í   P O T Ě R Y

 

    Anhydritový potěr je litá samonivelační směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu), který plní funkci pojiva, plnivem je písek (maximální frakce 0–4), přísady (plastifikátory) a vody. Při vytvrzováni potěru dochází ke tvorbě krystalové struktury, kde se relativně velké a kompaktní krystaly mezi sebou celoplošně spojují a tak vzniká minimální množství dutých prostorů. Diky této struktuře dosahuji anhydritové potěry vysokých pevností (v tlaku min. 20 MPa, v tahu za ohybu min. 5 MPa) a z těchto důvodů je lze použít v malých tloušťkách bez jakéhokoliv dalšího vyztužení.

 

Výhody anhydritových potěrů

 

· rychlost a kvalita pokládky

· možnost realizace v bytové a administrativní výstavbě

· kratší celková doba pokládky – jedná se o samonivelační směs, kde je možno i v členitých prostorech aplikovat až 1000 m² denně

· menši tloušťka podlahy = menší zatížení konstrukce

· vysoká pevnost v tlaku za ohybu

· vysoká požární odolnost

· vysoká rovinatost

· Ideální varianta pro podlahové vytápění

 

 

 

 Kde lze tyto potěry použít:

 

    Podlahy z anhydritového potěru slouží jako podkladní vrstvy pro montáž nášlapných vrstev (PVC, keramická dlažba, koberce, plovoucí podlahy, parkety), pro vnitřní použití v bytové výstavbě, v kancelářských prostorech, ve veřejných stavbách, ve školách, nemocnicích, tělocvičnách atd. ‚ s maximálním provozním zatížením 750 kg/m². Možno použít i do koupelen a WC za předpokladu dodržení příslušných opatření (hydroizolace).

Anhydritový potěr nelze použít v exteriéru a v trvale mokrých provozech. Síran vápenatý není hydraulické pojivo a nesmí být trvale vystaven vlhkosti. Za vlhka klesá pevnost podlah až o 50 % původní hodnoty. Pokud však podlaha opět vyschne bez mechanického poškození, dosáhne opět původní pevnosti před provlhčením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob aplikace

 

    Realizace těchto podlah probíhá převážně formou dodávky na klíč, kdy si sami připravíme podkladní vrstvy, včetně kročejových a tepelných izolaci. Anhydritová směs je samonivelační a proto je pokládána s vysokou přesností s maximální odchylkou ± 2 mm. Při realizaci lze pomocí speciálních prvků rozdělit i různé výškové úrovně.

Rozsah prací:

· Návrhy skladeb podlahových vrstev

· Provedení kompletních podkladních vrstev

· Kontrolní zaměřeni podloží

· Dodávka veškerého materiálu na stavbu

 

Požadavky na stavební připravenost:

 

· El. zásuvka 32 A, jištění 32 A s mot.charakteristikou "C" v dosahu do 50 m

· Vodovodní přípojka v dosahu do 50 m

· Zpevněná komunikace ke stavbě, rovná zpevněná plocha pro silo 3x3x m

· Předání závazné výškové úrovně anhydritového potěru v jednotlivých místnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode